Rabu, 23 November 2011

Parikan

26 komentar:

 1. Nama : Yusuf Saputra
  NIM : 2611411016


  Parikan

   Wedang bubuk, gula jawa
   Yen kepethuk, ati lega
   Sepet-sepet, sawone mentah
   Diempet-empet, selak ra betah
   Wajk klethik, gula abang
   Aja suthik, yen tumandang
   Godhong kecipir,mrambat kawat
   Najan gak mampir, nanging liwat
   Kembang jagung, dipethik Cina
   Barang wis kadhung dikapakna

  1) Wareng nyekar, nek wis mulih
   Durung besar, wis nyembelih
  2) Mesam-mesem, banjur kepenak
   Uwoh karsem, jebule enak
  3) Neng kuburan, mangan ketan
   Wong mayengan, jebule setan
  4) Dikon neng sawah, malah umpetan
   Ora mangkat kuliah, malah dolanan
  5) Ana pithik, sobo neng dalanan
   Wong becik, mesthi ketulungan
  6) Sadurunge sanga, angka wolu
   Bocah dikon donga, malah mlayu
  7) Hape nokia, mereke C pitu
   Pacare Farah, untune metu
  8) Ngguyu-ngguyu, koyo bekicot
   Mlayu-mlayu, nggawe kencot
  9) Lebar rampung, nek wis nyate
   Anak lutung, jenenge kowe
  10) Wong ngenes, ususe dawa
   Neng Unnes, jupuk Basa Jawa

  BalasHapus
 2. Parikan

  Neng Kuburan Mangan Ketan
  Dikon neng sawah malah umpetan
  Wong mayengan jebule setan
  Ora mangkat kuliah malah dolanan

  Wong ngenes ususe dawa
  Mangan sega karo lemper
  Neng Unnes jupuk Basa Jawa
  Prodi Jawa pancen bener

  Mlaku-mlaku tekan Jakarta
  Sanajan sayah tetep dilakoni
  Kudu amal nek duwite kathah
  Meski payah tapi tetep dijalani

  Duwe sungu mesthi ngeres
  FB-ne Mhazz Yhuzz Bintanghe Ariesz
  Fen’e Ungu jenenge Cliquers
  Wingi njoget nganti’an lemes

  Gedong DPR seng mbayari massa
  Neng DPR seng korupsi Gayus
  Vokalis Ungu jenenge Pasha
  Adhikke Pasha jenenge Mhazz Yhuzz

  BalasHapus
 3. Nama : Siti Fatimah
  NIM : 26114111010

  Mangan kare dicampur bubur,
  yo ben kere sing penting jujur

  Pak carik wetenge kembung,
  Plirak-plirik neng rak wani nembung

  Otot kawat balung wesi,
  Maca salawat sangune pati

  Ana kupu menclok pager,
  Yen sinau dadi pinter

  Godhor waru pating sinebar,
  Dadi guru kudu sabar

  Wong kuru nunpak sekuter,
  Dadi guru kudu pinter

  BalasHapus
 4. Ali-ali ilang matane,
  Gantenana matane akik,
  Aja lali karo wong tuwane,
  Ngailingana ri kalane sih cilik

  Tuku klambi ning pasar pahing
  Tukune karo simbah
  Dadi wong kudu eling
  Carane karo ngibadah

  Wanasaba
  Udane deres
  Nedoh nerima
  Pengeran seng bales

  Enting-enting gula jawa
  Sabungkus isine sanga
  Ingatase para siswa
  Wajib seneng nggubah basa

  Mlaku – mlaku ning pasar minggu
  Tuku sendal karo sepatu
  Mas Mansur ngguya – ngguyu
  Jebule tresna karo aku

  BalasHapus
 5. Nama : Dzulfiqar Ade Fadjri
  NIM : 2611411015

  Parikan

  Parikan niku nggih menika kanggih medharake rasaning ati (fikiran) marang tiyang sanes, nanging anggone medharake dipurwakani nganggih ukara sanes sing diarani purwaka (pambuka). Gunane purwaka menika kanggih narik kawigatene tiyang mirengaken.

  -Parikan ingkang damel piyambak:


  -Parikan 2 baris:
  Sore udane deres
  Ketemu kowe dadi gemes

  Ndupak kenake kae
  Ngomong ngapak nggih sae

  Mlaku ing wayah awan
  Menawi boten wonten alangan, kula pengen dadi sastrawan

  Daftar menwa mbayare boros
  Bocah Sastra Jawa pancen jos

  Suketmu di pidak wong mlaku
  Menawi awakmu mumet ngundango aku

  Klambiku podo kancamu
  Awakku naksir sliramu

  Cecak kecemplung lenga
  Tiwas macak ora sida lunga

  Welut tumpakke kreta
  Ojo gelut ngko bagi rata

  Bu Rani tumbas guci
  Tiwas tak parani jebul banci

  Sedulurmu saben isuk mlaku-mlaku
  Yen ngelmu iku kalakone kanthi laku

  -Parikan 4 baris:

  Mlaku-mlaku tekan Gunung Pati
  Menawi Dewekan kudu ngati-ati
  Dadi Mahasiswa iku sing setiti
  Amargi ilmu iku digawa nganti mati

  Universitas Konservasi iku kampusku
  FBS Fakultas pilihanku
  Sastra Jawa menika prodiku
  Pak Wid niku dosen favoritku

  Numpak motor oline netes
  Sing mbonceng wong lemu
  Yen awakmu wis dadi sukses
  Ojo lali marang kanca-kancamu

  Tuku tiket ning Stasiun Tawang
  Numpak sepur sing jenenge Gumarang
  Bocah kae sing awit mau tak sawang
  Barang mlinguk jebul cah lanang

  Awak enak ngombene jamu
  Jamune gaweane ibumu
  Cah ayu aku pengen cedak awakmu
  Merga aku naksir karo sliramu

  BalasHapus
 6. Nama : Aini Machmudah
  NIM : 2611411004

  PARIAKAN
  Contoh :
  Esuk nyuling sore nyuling
  Sing nyuling arek Suroboyo
  Esuk eling sore yo eling
  Sing dieling-eling ora rumongso

  Wetan banyu kulon yo banyu
  Arep nyabrang ora ono praune
  Wetan lemu kulon yo lemu
  Tak timbang-timbang pada abote

  Sewek parang klambine ijo
  Pasang peniti ning duwur dodho
  Tiwas nyawang gak dadi bojo
  Aluwung mati gak opo-opo

  Sawunggaling wayange kuno
  Sing digawe kayune jati
  Sanajan gak eling sambangono
  Ojo gawe gelaning ati

  Nang Jombang kampung Sengon
  Lemah geneng akeh wedhine
  Najan gak seneng kirima ingon
  Nek wis gak seneng opo mestine

  karya :
  2 larik
  Ngadek jejek cekelan bathuk
  Nek wis wareg kok mesti ngantuk

  Kembang suket mekare sore
  Atiku mumet mikirna kowe

  Otot kawat balung wesi
  Negara mlarat kakean korupsi

  Semar mesem , gareng mringus
  Rasane ayem nyawang wong bagus

  Ster kenceng dadi kendo
  Wong seneng durung mesti jodho

  4 larik
  Jalan –jalan menyang pasar klenteng
  Aja lali tuku batik
  Raiku iki memang kereng
  Tapi akih seng ngelirik

  Abang- abang gendero landa
  Ning pinggire ana segara
  Meski ayu tur bagus neng rupa
  Aja geman gawe ati lara

  Sore-sore mangan kacang entis
  Klisak-klisek neng pinggir kali
  Sapa kae bocah sing manis
  Tansah saya menarik ati

  Lembehan kursi neng ngarep lawang
  Ngombe kopi karo kacang
  Bok menawa ana sing kurang
  Tembung ngapura sing kudhu kumandang

  Gedhondhong iku salah sawijining buwah
  Ceblok saka uwit mlebu ing sepatu
  Wabillahitaufiq wall hidayah
  Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

  BalasHapus
 7. Uripatul Aeni
  2611411005

  PARIKAN

  1. Tuku uyah turah sѐwu
  Uripѐ susah tanpa ѐlmu

  2. Lunga sawah nggawa arit
  Cah kuliah kudu irit

  3. Dina slasa tuku jamu
  Asihmu krasa ana ing atiku

  4. Numpak bis pada mutah
  Esemѐ manis ora lumrah

  5. Manuk dara manuk emprit
  Wong gawe lara pasti uripѐ sulit

  6. Ana laler ning dhuwur irus
  Wong pinter ora kena gemagus

  7. Bocah lemu menyang pasar
  Nggolѐt ѐlmu kudu sabar

  8. Arep mulih kudu pamit
  Pengin sugih kudu ngirit

  9. Menyang jogja tuku kripik
  Sastra jawa pancѐn apik

  10. Kacang ijo dikum banyu
  Aku tresna karo sliramu

  11. Dina setu lunga pasar
  Lunga pasar tuku sudi
  Golѐt ѐlmu kudu sabar
  Yѐn ra sabar ora dadi

  12. Tuku soto ning Surabaya
  Ora lali tuku lalaban
  Mbakti ning wong tuwa iku utama
  Mbakti neng Negara iku kewajiban

  13. Kacang garuda kacang atom
  Tukunѐ kacang ning pulau jawa
  Wektunѐ kerja wayah enom
  Wektunѐ nyantѐ wayah tuwa

  14. Dunya iki akѐh manungsa
  Manungsa kuwi butuh sandang
  Golѐt bandha aja ngangsa
  Yѐn ngangsa ora bakal tenang

  15. Menyang pasar tumbas trasi
  Trasinѐ mung ana sanga
  Dadi manungsa aja sok ngapusi
  Yѐn sok ngapusi uripѐ rekasa

  BalasHapus
 8. Adi Tyas Angga Rini
  2151407016

  Parikan
  1. Teklek kecemplung kalen
  Timbang golek mending balen
  2. Godhong jambu godhong tela
  Suwe ora ketemu marai gela
  3. Tuku lele ana kumise
  Duh wong bagus sapa jenenge?
  4. Kembang mayang enak rasane
  E anak lanang ngendi omahe?
  5. Wong yen lagi gandrung
  Ora preduli bledhose gunung
  6. Mlaku-mlaku ing prapatan
  Aja lali tuku panganan
  Yen kowe duwe kekarepan
  Dilakoni kanthi tenanan
  7. Tuku bathik cacahe selikur
  Bathike tuku ing Solo
  E aja padha nyekukur
  Mundhak ora bisa apa-apa
  8. Sore-sore tuku gethuk
  Gethuke saka tela nadri
  Suwe-suwe ora pethuk
  Pethuk pisan ora nguati
  9. Tuku gelas putih saka keramik
  Keramike saka kasongan
  Dadi bocah aja seneng umik
  Mundhak padha ora kekancan
  10. Nonton tivi tengah wengi
  Aja lali unjukane kopi
  Dadia uwong premati
  Supaya urip tansah setiti

  BalasHapus
 9. NAMA : AHMAD ALFAN RIZKA ALHAMAMI
  NIM : 2611411014

  PARIKAN.

  1. PARIKAN 2 BARIS

  - Njupuk lemper saka bagor
  Wong pinter kudu andhap asor

  - Nembang pangkur ana kasur
  Wong jujur kalawan makmur

  - Tuku banyu, kutah dalane
  Wis ayu, apik tingkah lakune

  - Gula jawa akeh semute
  wong jawa ra ana tandingane

  - Neng ndalan kesandung watu
  Nak pacaran aja lali sinau

  2. PARIKAN 4 BARIS

  - Tuku uyah neng pasar
  Ana salak ilang regane
  Nak kuliah aja mikir pacar
  Ndak ilang dalan uripe

  - Striya ing dunya iku pandawa
  Pasoepati pusakane arjuna
  Ngilmu iku Kanthi usaha
  Kuwi cara nyekele ndunya

  - Ngarawit lancarane singa nebah
  Titilarase nresep ing ati
  Nak urip elinga ibadah
  Kuwi sangu anggone mati

  - Prabu karna nglawan arjuna
  Kusire Prabu salya lan kresna
  Sing nari jenenge sapa
  kawit ketemu kesandung tresna

  - Awan-awan tuku brambang
  Jebule ana semute
  Ana prawan klambine abang
  Ora ana sing nduwe, mending tak pek wae

  BalasHapus
 10. Lilis Nawati
  2611411013

  PARIKAN 2 BARIS
  • Si Wiwit manen sawi
  Pak Wid dosen bahasa jawi

  • Ngombe kopi ngarep kaca
  Kerep nyawang dadi tresna

  • Si Wiwit madhahi gabah
  Pak Wid pancen gagah

  • Rasa perih kethutuk palu
  Rasa asih margi sering ketemu

  • Kripik bodin rasa sewu
  Lara batin pengen ketemu
  PARIKAN 4 BARIS
  • Katok ireng klambi ireng
  Nyangking arit menek klapa
  Aku seneng kowe seneng
  Ora duwe duwit ora dadi apa

  • Suwe ora jamu
  Jamu kolang-kaling
  Suwe ora ketemu
  Temu pisan gawe pangling

  • Neng unnes ana jajan leker
  Lekere rasa susu
  Jaman saiki akeh wong keblinger
  Margi urip tanpa elmu

  • Tuku kalung sak bakule
  Aku bingung kudu piye
  Menyang alas ayo matun
  Belas ora iso mantun

  • Ana teklek
  Kecebur kalen
  Senajan kowe elek
  I love U till the end

  BalasHapus
 11. nama : wahyu dwi kismawarni
  nim : 2611411007

  PARIKAN
  • Gethuk lindri weton blauran
  Tuku saren neng pasar turi
  Putra lan putri golek didikan
  Durung leren nek durung mati
  • lor kali kidul kali
  tengah kali ono kerduse
  lor nari kidul nari
  di timbang podo baguse
  • sapu tangan pesagi papat
  dak umbah lawan dak sikat
  ayo kanca dak jak mupakat
  yen berjuan aja edan pangkat
  • aja ngulani lapis sak iris
  gulanana abang ijone
  aja mbelani arek ireng manis
  belanana anak bojone
  • mangan bakwan anget-anget
  di pangan karo Lombok abang
  awan-awan adus kringet
  luweh penak yen didusi kembang
  • ireng-ireng kembang telekan
  rupane ireng dadi golekan
  • tengah lawang nyangking kelut
  songgo wong atine nglaut
  • manuk empret menclok ning pager
  dadi murid kudu sing pinter
  • nyangking ember ngiwo tengen
  kula benjing tumut sinten
  • gendeng tak saponane
  abot enteng tak lakonane

  BalasHapus
 12. NAMA : ANA SHOFIANA
  NIM : 2611411020
  ROMBEL : 1 (SATU)
  PRODI : SASTRA JAWA

  PARIKAN RONG BARIS

  • Rai bunder numpak prahu
  Dadi pinter mergo sinau

  • Menyang kali manggul watu
  Aja lali marang limang wektu

  • Manuk emprit menclok ning wit tebu
  Dadi murid kudu sregep sinau

  • Ana gas ra ana wadahe
  Yen ana tugas ndang ayo pada dikerjakke

  • Ana wong bothak lagi pengen basa
  Yen pengen kepenak kudu gelem rekoso

  BalasHapus
 13. NAMA : ANA SHOFIANA
  NIM : 2611411020
  ROMBEL : 1 (SATU)
  PRODI : SASTRA JAWA

  PARIKAN PATANG BARIS

   Manuk emprit menclok ing pager
  Lajeng pindah maring geger
  Dadi murid kudu sing pinter
  Supaya ora dadi wong keblinger

   Lek sarjo mangan semangka
  Olehe tuku gone Paijo
  Sapa bae tumindak ala
  Tembe mburi nemu cilaka

   Sejarah Jawa ana ing Radyapustaka
  Radyapustaka ana ing Sala
  Kita berjuang kanggo Pancasila
  Pancasila ideologi negara

   Esok sore golek upa
  Ana manuk mlebu kandange
  Abot sedulur tandhane apa
  Gething sengit tak ilangane

   Ana sego digawe tumpeng
  Kurang matep ditambah gula
  Ayo pada sinau sing mempeng
  Mumpung kita sih pada muda

  BalasHapus
 14. NAMA : ARIFUDIN
  NIM : 2611411009

  A.PARIKAN

  Parikan iku iku unèn-unèn kang dumadi seka rong (2) ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigatèn, kang kapindho minangka isi. Parikan iki kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunaake purwakanthi swara.

  Pathokane parikan :
  1. Kedadean saka rong ukara.
  2. Saben saukara kedadean saka rong gatra.
  3. Ukara kapisan minangka purwaka (pambuka), dene ukara kang kapindho minangka wos (nges, isi)

  CONTOH :

  A.PARIKAN 2 BARIS

  Sinau Basa Jawa ning pinggir kalen
  Dadi Mahsiswa, kudu hormat marang dosen

  Wit pelem ana ning pinggir omah
  Yen kowe mesem, awaku dadi sumringah

  Iwak bandheng,durung wayu
  Priya gantheng ana ning pinggirmu

  Ngolek pithik suwene rong sasi
  Dadi bocah cilik aja sok ngapusi

  Nyangking ember ngiwa nengen
  Lungguh jejer nggo tambah kangen

  Manuk emprit nggawa kawat ing wit waru
  Dadi murid, kudu hormat marang dosen

  Kembang kencur,ganda sedhep sanding sumur
  Kudu jujur yen kowe pengen luhur

  Ana sumur banyune sat
  Ora makmur malah mlarat


  Awan-awan aja kluyuran,ana pak mantri numpak sekuter
  Kapan kapan aku keturutan, duwe kanca sinaune sing pinter

  BalasHapus
 15. B. PARIKAN 4 BARIS
  Tuku jarit nang pasar turi
  Murah regane marem ake ati
  Dadi murid kudu ngajeni
  Marang guru aja sok wani

  Lunga meng Bengkulu tuku perkutut
  Sing ati-ati dalane gawat
  Dawuhe guru kudu diturut
  Supaya ngelmune bisa manfaat  Ana gula nang geger
  Cah wadom manis eseme
  Dadi mahasisw kudu sabar
  Yen kepengin akeh ilmune

  Kayu urip ora ngepang
  Ijo-jio godhong jati
  Uwong urip ora gampang
  Mula pada ngati-ati

  BalasHapus
 16. Nama : Afiliasi Ilafi
  NIM : 2611411001

  PARIKAN

  Definisi parikan ialah tradisi lisan, budaya lisan dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasehat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_lisan)


  Definisi lain, Parikan iku unen-unen kang dumadi seka rong (2) ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigaten, kang kapindho minangka isi. Parikan iki kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunaake purwakanthi swara. Purwakanthi parikan bisa digawe mawa petungan kang adhedhasar petungan wanda (suku kata). (http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_lisan

  Parikan adalah bunyi yang pada bagian pertama sebagai sampiran atau penentu suara, kedua adalah berupa isi. Diungkap dalam bahasa Jawa,
  Parikan yaiku ‘unen – unen rong perangan perangan (bagian) kapisan kanggo pancandan (sampiran) (kanggo pentokaning swara), dene perangan kapindho mawa teges (merupakan isi) kang dikarepake.’
  Parikan adalah bunyi yang terdiri atas dua bentuk yang pertama untuk menarik perhatian yang berupa sampiran dan yang kedua berupa isi.
  Parikan yaiku unen-unen kang dumadi seka rong (2) ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigaten, kang kapindho minangka isi. Parikan iki kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunaake purwakanthi swara. Purwakanthi parikan bisa digawe mawa petungan kang adhedhasar petungan wanda (suku kata) http://jv.wikipedia.org/wiki/Parikan
  .

  Peran pantun (parikan) sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih orang berfikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang eharusnya, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berfikir dan bermain-main dengan kata.
  Parikan ada dua warna, (dua jenis) yaitu
  1. Terdiri atas 2 kalimat yang bersajak.
  2. Saben saukara kedadean saka rong gatra (larik). Dalam hal ini adalah bentuk parikan panjang
  3. Ukara pertama berupa purwaka (sampiran), ukara kedua berupa uwose (isi).
  http://jv.wikipedia.org/wiki/Parikan


  Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi

  BalasHapus
 17. Parikan iku unen-unen kang dumadi seka rong (2) ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigaten, kang kapindho minangka isi. Parikan iki kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunaake purwakanthi swara. Purwakanthi parikan bisa digawe mawa petungan kang adhedhasar petungan wanda (suku kata).
  Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
  Parikan atau kidungan adalah salah satu bagian dalam kesenian tradisional ludruk. Di dalam ludruk, ada tiga jenis parikan saat bedayan (bagian awal permainan ludruk). Yaitu, lamba (parikan panjang yang berisi pesan), kecrehan (parikan pendek yang kadang-kadang berfungsi menggojlok orang) dan dangdutan (pantun yang bisa berisi kisah-kisah kocak).
  CONTOH PARIKAN :
  1. Kucing cilik kepidak jaran
  Jran Teji Kecemplung kali
  Maling pitik Mlebu Pakunjaran
  Sing Korupsi dianggep lali

  2. Sego beras di buntel godong
  Godong tekik bolong-bolong
  Bojo Ayu moblong-moblong
  Leno sitik colong uwong

  3. Motor cilik larang regane
  Motor kuno moro’o mrene
  Wong cilik rekoso uripe
  Perkoro lengo ra ono entek’e


  4. Sego gudeg soko kahuripan
  Kahuripan jenenge sepur
  Wis Mbededeg golek panguripan
  Panguripan di sikat sing nduwur

  5. Kucing limo ilang buntut’e
  Buntut sapi dinggo pecutan
  Perkoro lengo ora ono entek’e
  Jebul di korupsi sing duwe jabatan

  Contoh parikan sendiri
  A.
  1. Gajah diblangkoni
  Isa klojah ra iso nglakoni
  2. Pak gayus tuku wedus
  Mas yus durung adus
  3. Ana jus kentange kei es
  Mas yus bintange aries
  4. Bubur sumsum anta rasane
  Bu sum kusuma arane
  5. Ana sekar kena udut
  Dzulfiqar pancen gendut
  6. Ana loyang dinai es
  Nonton wayang nang TBRS
  7. Ana gedang diwolak walik
  Durung madang aja balik

  Contoh Parikan Buatan Sendiri.  1. Pring ori tugel pucuke
  Di gawe batang seruling
  Ning ora saiki besuke
  Asal urip bisa kesanding

  2. Mangan gedang buang kulite
  Dibuang tempat sampah
  Olih bujang akeh duite
  Asal rejekine halal berkah

  3. Omah gedhong langka isine
  Sanajan mewah tapi bolongi
  dadi wong seneng gengsine
  Mundhak akeh sing ngomongi

  4. Gerong iku mung saderma
  Kanggo angiringi nembang jawi
  Wong urip mung sadela
  Mula pereka marang ilahi

  5. Mancing iwak ana segara
  Yen olih digawa bali
  Saiki lagi mentingake awak
  Kanggo nglatih marang ilahi

  6. Numpak kreta mudun poncol
  Nggawa barang numpak becak
  Jare sapa dukun jempol
  Ngobati dewe malah cilaka

  7. Bungah ngeh lan swarane
  Lagi mireng ana kupingku
  Kuliah diunnes akeh kancane
  Dadi seneng rasa atiku

  8. Tradisi slametan wis biasa
  Gunungan iku dadi mangsa
  Generasi mudha harapan bangsa
  Sing membangun negara indonesia

  9. Jajan bolu karo tela
  ajining diri saka busana
  sanajan aku wong desa
  Nanging ora geden rumangsa

  BalasHapus
 18. Kusuma Ayu Purwati
  2611411003

  Parikan 4 larik:
  Esuk nyuling sore nyuling
  Suline arek Surabaya
  Esuk eling sore eling
  Sing dieling ora rumangsa

  Saben dina sangu rantangan
  Isine rantang katon methuthuk
  Aku pancen bubar mangan
  Tapi ora mangan gethuk

  Sore-sore menyang kampus
  Ana sing gawa oleh-oleh
  Menawa ana sing barputus
  Mending ayo golek meneh

  Jalan-jalan menyang Ungaran
  Aja lali tuku rambutan
  Menawa lagi padha pacaran
  Aja ngasi kebablasan

  Mlaku-mlaku tuku sate
  Aja lali tuku ketan
  Dadi wong aja santai
  Ngko malah kebablasan

  BalasHapus
 19. Dwi Haryadi
  2611411024

  Yuyu adus, dirubung kepik.
  Apa gunane ayu lan bagus, klakuane ora becik

  Mlayu mlayu, tuku ketan
  Ayu ayu, kok brengosan

  Ana teko, isine lenga
  Aku teko, ojo podho lunga

  Neng alas, mangane bakso
  Wis jam rolas, wayahe ngaso

  Dolan mengetan, dioyak setan
  Najan brengosan, tapi menawan

  Bapak lagi dandan sanyo
  simbah turu nang kloso
  akeh musibah nang isine ndunyo
  mergo menungsone kakean duso

  Gunung Merapi rupane biru
  dicedaki dadi ijo wit-witan cemara
  Menawi aku akeh keliru
  nyuwun agenging samudra pangapura

  Manuk perkutut
  Mencrok nang wit waru
  Nek ra patut
  Klakuane aja ditiru

  Tangan lara kena peso
  neng apotik tuku obat
  nek rumongso akeh duso
  ndang tobat lan ojo lali sholat

  Awan – awan nggawa karung
  Mlaku mung kaos kutangan
  Mlebu warung
  Nyoba goleki utangan

  BalasHapus
 20. FITRI FEBRIYANTI
  2611411023

  PARIKAN

  Unen-unen cacahe rong gatra (larik). Larik sepisan minangka parikane, larik kapindho dadi isine. Lan, guru lagune parikan iku padha.
  Tuladha saka internet
  Es lilin dawa-dawa
  Wis salin ora sida

  Gawe glali gulane tebu
  Aja lali karo aku

  Gresik Surabaya
  Kalah dhisik aja gela

  Nyangking ember ngiwa nengen
  Lungguh jejer kanggo tamba kangen

  Sayur bayem tempe bosok
  Mesam-mesem kepengin ndelok

  Tuladha damel piyambak
  Banyu biru turut kali
  Esemu endah ing ati

  Wit pring ning pinggir kali
  Yen wis nyanding lego ning ati

  Pring kuning keli ning kali
  Yen ora nyanding gelo ning ati

  Tuku gori karo lilin
  Ayu ning diri saka batin

  Nemu jagung banjur ditandur
  Tulung-temulung agawe makmur

  Ana bocah dolan ning sampangan
  Sapa salah bakal konangan

  Mangan tela karo sila
  Tumindak ala bakal cilaka

  Banyu kali katon jembar
  Wong lali ora kelingan

  Gerih teri ora legi
  Aja padha iri yen ora isoh nglakoni

  Golek lenga entuk jelli
  Yen lunga kudu bali

  BalasHapus
 21. PARIKAN 4 BARIS

  numpak becak nganggo sandal
  sandale merk swallow
  ana bocah senengane nakal
  yen didangu mung mlongo-mlongo

  wajan isi nangka
  ana klenthing kang warna-warna
  sanadyan aku isih tresna
  nanging kowe gawe lara

  waktu kuwi rega mati
  larang lan ora mungkin diakali
  nyata atiku uwis ngerti
  marang sliramu sing saiki

  ana gula rasane legi
  legine kerasa kanthi pati
  aja seneng gawe janji
  yen amung ana ing lathi

  wajik klethik saka tela
  rasane legi tombo lara
  bocah cilik diajari tata krama
  kanggo migunani yen wis tua

  BalasHapus
 22. Nama :Ika Setiyawati
  NIM :2611411006
  Prodi :Sastra Jawa

  PARIKAN (2 baris)

  Pakde teko nggowo wulu
  Ngakune joko jebule anake telu

  Awan-awan mangan gethuk
  Bubar mangan kok ngantuk

  Wit gedhang awoh pakel
  Omong gampang nglakoni angel

  Gong suarane banter
  Aja sombong-sombong ndak keblinger

  Pitik walik jambul abang
  Lirak –lirik mung trima nyawang

  Jamu pisan odhong bayem
  Ketemu pisan atine ayem

  Kembang turi melok-melok
  Ora breduli wong ngolok-ngolok

  Blarak sempel kelapa tuwa
  Bocah nakal aja di uja

  Ali-ali ilang matane
  Aja lali karo wong tuwane

  Wit pakel kesrempet bis kota
  Najan angel tetep usaha

  Manuk emprit nggawa kawat ing wit waru
  Dadi murid ,kudu hormat marang guru

  Nyangking ember kiwa tengen
  Lungguh jejer kanggo tamba kangen

  Rasane lombok iku pedhes
  Dadio wong ojo judhes

  Awan-awan tuku uyah
  Kudu tenanan yen kuliah

  BalasHapus
 23. Nama :Ika Setiyawati
  NIM :2611411006
  Prodi :Sastra Jawa

  Parikan 4 baris

  Siji loro telu papat
  Lima enem pitu wolu
  Bengi – bengi mangan iwak sepat
  Angger enak aku melu

  Wit gedhang awoh pakel
  Wite pakel kesrempet bis kota
  Omong gampang nglakoni angel
  Najang angel tetep usaha

  Papat ping loro
  Isine wolu
  Ngakune joko
  Jebule anake telu

  Rujak cengkir
  Pantese diwadahi cangkir
  Mlipar mlipir
  Polahe wong lagi naksir

  Mbah Surip tuku klobot
  Pethuk mbak Ucik gawa roti
  Wong urip pancen abot
  Mula becik ngati-ati

  Kembange kembang cempaka
  Dudu kembang arum dalu
  Mumpung isih mudha
  Kudu sregep golek ngelmu

  Jangan kacang jangan kara
  diwenehi uyah kurang gula
  welingku maring para mudha
  aja wedi ing rekasa

  wetan gunung kulon ya gunung
  ono sumur banyune asat
  wiwit kuncung nganti gelung
  ora tau makmur malah mlarat

  Pentil asem arane cempaluk
  Kembang jengkol arane kecuwis
  Cah mesem kae pancen cempluk
  Senajan di senggol senengane ceriwis

  Pit abang
  Pite mas Mantri
  Nek ngesun kembang
  Aku ya ngantri

  Dondong opo salak
  Duku cilik – cilik
  Meh ngandong opo mbecak
  Mending mlaku timik – timik

  BalasHapus
 24. FARAH NUR AFINI
  NIM.2611411018
  PARIKAN
  a. Contoh parikan hasil pencarian :
  - Wédang bubuk, gulå jåwå.
  Yèn kêpêthúk ati legå.
  - Sêpêt sêpêt, sawone mêntah.
  Diêmpêt êmpêt sêlak ora bêtah.
  - Wajik klêthik gulå abang.
  Aja suthík, yèn tumandang
  - Gódhóng kêcipír, mrambat kawat.
  Najan ora mampír, nangíng liwat.
  - Kêmbang jagung, dipêthik Cina.
  Barang wis kadhúng dikapaknå.
  b. Contoh parikan buatan sendiri :
  - Perkutut, ana ing kali
  Yen ora patut, aja diambali.
  - Awan-awan, lunga menyang pasar
  Yen arep nglawan, aja nganggo tumindak kasar.
  - Ana kupu, neng pinggir kali
  Nadyan ora ketemu, ya aja lali.
  - Muter-muter, neng Gunungpati
  Nek pengin pinter, ya kudu sregep nggeti.

  - Ana gorengan, neng ndhuwur meja
  Yen pengin mangan, kudu gelem usada.
  - Ana Landa, mangan tales
  Aja kandha, yen padha males.
  - Silir-silir, disambi mangan gerèh
  Yen wis nglilir, aja turu maneh.
  - Pindhang teri, disunduk kayu
  Kabeh ya ngerti, yen aku ayu.
  - Biyen gerah, didhahari tawon
  Yen lagi kuliah, ya aja guyon.
  - Duduh santen, diwutah ula
  Cekap semanten, saking kula.
  PARIKAN EMPAT BARIS BUATAN SENDIRI
  1. Ratu kuru golek kusir
  Nadyan sayah tetep mlaku
  Nasib kuwi ja dipikir
  Yen wis wayah mesti ketemu
  2. Ana timun rasa jamu
  Jamu gendhong ora tuku
  Aja gumun aja nesu
  Aku iki ya pancen ayu
  3. Golek kluban karo udud
  Udud klaras dadi latu
  Gegayuhan kudu kawujud
  Aja males padha sinau
  4. Lunga blanja klambinan abang
  Ketemu Landa arane Surip
  Ayo kanca padha sembayang
  Emut karo sing gawe urip
  5. Tela amoh kaya roti
  Rotine ya roti Mari
  Saka adoh kaya widadari
  Eee…dicedhaki jebul Tèsi

  BalasHapus
 25. Nama: Dany Kristian Agustinus
  NIM:2611411021


  PARIKAN

   Ono sawah ijo royo royo
  Ana bocah dicaplok boyo
   Ngombe kopi neng pinggir kali
  Wung mati bakal balik marang Gusti
   Mlaku mlaku neng pasar minggu
  Wung iku pancen ayu
   Wit jati, wit onjo
  Nduwe ati kudu dijaga
   Manuk merpati ,manuk dara
  Aja ngapusi marang wung tua

  PARIKAN
   Mlaku mlaku neng pasar minggu
  Ora lali tuku klambi
  Bocah iku pancen ayu
  Nek di sawang enaki ati
   Kuning kuning klintir neng kali
  Ambune ra enak lan ra nguati
  Wung urip bakal mati
  Lan balik marang Gusti
   Muter muter neng gunung bromo
  Ora lali mangan sego
  Wung sing atine lomo
  Bakal mlebu neng swargo
   Tuku klambi neng pasar wage
  Tuku kathok neng pasar puri
  Wung sing jembar atine
  Mesti nduwe akal budi
   Sandal jepit sandal tengklek
  Paling enak mangan roti
  Wung kang klakuane elek
  Bakal digeting lan dimusuhi

  BalasHapus
 26. TIA MUKTI FATKHUR ROKHMAH (2611411019 )

  PARIKAN
  ( Damel Piyambak )
  Mangan tempe wayah mbengi
  Sliramu ayu tmen tho dhe, ora ana sing nandingi

  Wit gedang pada doyong
  Wong sing tak gadang-gadang wis dadi ndeke wong

  Numpak sepur, sepure kaligung
  angan-angan sing wis kabur mung gawe bingung

  Sega kucing tempe mendoan
  Aja kecing dadia wong wanian

  Sumur jero ana ulane
  Aku tresna karo kowe

  Numpak motor maring simpang lima
  Jiwaku wis kotor pengen ndang njaluk ngampura

  Dawet ayu gula jawa
  sliramu cah ayu gawe ati gela

  Mangan tempe sore-sore
  Wetengku luwe pengen mangan lele

  Mlaku-mlaku karo maca buku
  Katresnanku namung karo sliramu

  Tuku siomay wadahe plastik
  Rupamu aduhai gawe aku ketarik

  Numpak sepur kaligung
  Gelar koran ning jerone
  Ayuh padha eling marang maha Agung
  Sekaliyan nyuwun ampurane

  Esuk-esuk mangkat kuliyah
  Tangi awan dadi kasepan
  Awak krasa lungkrah
  Ngadhepi tugas sing keteteran

  Tetembangan ning dhuwur klasa
  Klasane ning sor wit asem
  Sliramu si kembang desa
  Manis banget yen lagi mesem

  Lungguh klasa nang jero sepur
  Nyemplung segara asin rasane
  Wulan suro ayuh dosa padha dilebur
  Mumpung lipat ganda pahalane

  Jangan terong gorengan tempe
  Sega jagung kuning warnane
  Aja seneng serong karo kancane
  Yen konangan aduh wirang rasane

  Pengawet kimia jenenge tawas
  Kanggo ngawetake tempe mendhowan
  Niate garap tugas
  Eh pas buka internet malah nguja fesbukan


  ( Mados )

  Wedang bubuk, gula jawa.
  Yen kepethuk ati lega.
  Sepet sepet, sawone mentah.
  Diempet empet selak ora batah.
  Wajik klethik gula abang.
  Aja suthik, yen tumandang
  Godhong kecipir, mrambat kawat.
  Najan ora mampir, nanging liwat.
  Kembang jagung, dipethik Cina.
  Barang wis kadhung dikapakna.
  Manuk emprit, menclook godhong tebu.
  Dadi murid, sing sregep sinau.
  Manuk kutut, manggung ngganter.
  Yen ra nurut, bisa keblinger.
  Yèn kêmbang kêmbangé kacang, dudu kêmbange púspa nyidrå.
  Sih cilík dikudang-kudang, barêng gêdhe gawe rekåsa.
  Yèn kêmbang kêmbangé lamtårå, dudu kêmbang wora-wari.
  Mumpúng sirå isih mudhå, sing tabêri ngati-ati
  Esuk nyulIng sore nyulíng, sulingé arèk Suråbåyå.
  Esuk elíng sore elíng, síng diélíng ora rumångså.
  Awan-awan åjå keluyuran, ånå pak mantri numpak sêkuter.
  Kapan-kapan aku kêturutan, duwe kåncå sinauné pintêr.
  Ésúk nêmbang soré nêmbang, têmbangané asmårådånå.
  Esuk ngadhang soré ngadhang, síng diadhang ra tekå-tekå

  BalasHapus